7/24 Danışma Hattı 0216 450 60 07


  • 66
  • 77
  • 88
  • 99
  • 85

 

marka

1

Tasarım

Endüstriyel tasarım ürünün bütünü veya parçalarının, görsel olarak algılanabildiği, renk, biçim, şekil, doku, malzeme gibi özellikleridir. Devamı için tıklayınız ...

2

Telif Hakkı

Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanma hakkının yasalar ile belirli bir kişiye verilmesidir.Devamı için tıklayınız ...

 

3

Patent/Faydalı Model

Patent, icat edilen bir buluşun, satışı, pazarlanması, çoğaltılması ve üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren belgeye verilen isimdir.Devamı için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

 

4

Topografya Tescili

Devamı için tıklayınız ...

5

Marka Tescil

İşletmenizin mal ve hizmetlerini, farklı veya aynı sektördeki başka bir işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, şekil, sözcük, sayı, biçim veya harflerin oluşturduğu her türlü sembol ve işarete MARKA denilmektedir.

Devamı için tıklayınız ...

6

Yurtdısı Marka Tescili

Yurtdışı marka başvurularınızı direk o ülkelerden bulacağınız vekiller vasıtası ile yapabileceğiniz gibi Madrid protokolu vasıtasıyla çok daha az masraf ile çok fazla ülkede kısa sürede yapılabilmektedir. Devamı için tıklayınız ...


Bodyguard Programı Ile Takip Ve Izleme Sistemi

7

Hak kaybına uğramamanız ve en ufak ayrıntının dahi gözden kaçırılmaması için HUKUK BİRİMİMİZ , bünyesinde oluşturduğu BODYGUARD programı ile piyasada mevcut olup ; sizin markanız ile benzerlik gösteren ya da aynı içeriğe sahip olan markları teknik takibe almaktadır. Ayrıca tescilli markalarınızın koruma süresi takip edilir, zamanaşımına uğrayarak iptal edilmesinin önüne geçilir. Hukuk birimimiz benzer markalar olduğu takdirde sizi bilgilendirerek gerekli itiraz ve ihtar işlemlerini yapmaktadır.
11

 

*Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi (Marka Tescil - Patent - Tasarım - Faydalı Model)
*Telif Hakları Eğitimi
*Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

 

 
12
 
 
*Türkiye'de KOBİ'lere sağlanan destekler, devlet yardımları
*Teşvik Mevzuatı(Belgeli Ve Belgesiz Teşvikler
*Gümrük Mevzuatı Ve Uygulamaları
 
13
 
 
*ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi
*ISO 14001-2008 Çevre Yönetim Sistemi
*OHSAS 18001 (İş Sağlığı Ve İş Güvenliği)
*ISO 22000 (HACCP)
 
85
 
 
*Proje Yönetimi Ve Yazımı Eğitimi
*Dış Ticaretin Finasmanı Ve Finansmanın Ürünleri
*Dış Ticaret Satış Pazarlama Eğitimi
*Dış Ticarette İdari Mali İşler

 

 

 

 
 
*Garanti Belgesi Özellikleri Temel Eğitimi
*NLP İle İletişim
*Yaratıcılık Ve İnovasyon
*GirişimcilikMakaleler1435. SINIF DEĞİŞİKLİĞİ ve UYGULAMADAKİ SORUNLAR

Türkiye'de markalar 556 Sayılı KHK1 ile korunmaktadırlar. Bu koruma, marka oluşumuna dair başvurunun yapıldığı yıl, ay, gün, dakika, saniye itibarıyla gerçekleşmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki, bir marka başvurusu ancak, belirtildiği sınıf dahilinde korunmaya alınır. Bu durum kati surette marka sahiplerinden beklenmekte olup; aksi halde marka başvurusu eksik yapılmış farz edilecek ve tekrarlanması beklenecektir. Devamı için tıklayınız

15TİCARET ÜNVANININ MARKASAL KULLANIMI

Ticaret unvanı ticari sahada şirketlerin kendilerini nitelemek ve tanımlamak için seçtikleri ayırt edici niteliğe sahip bir unvandır. 1998 yılında serbest sisteme geçilmesi ile birtakım tasnifler ortaya atılmıştır. Bu unvanın seçilmesi yolunda benimsenmiş bir akademik tasnif de bulunmaktadır. Bu akademik tasnife göre, ticaret unvanının seçilmesi için önemli olan üç kriter mevcuttur Devamı için tıklayınız