SANAYİ SİCİL BELGESİ

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

 

SANAYİ SİCİL BELGESİNİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR

  • İhraç kayıtlı mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar (KDV ödemezler)
  • Elektrik ücretlerini Sanayi Abonesi tarifesinden öderler. (Yaklaşık %27 indirimli)
  • Finansman giderlerinin tamamını Kurumlar Vergisi Matrahından düşebilirler.
  • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde
  • Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.

 

 


SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR?

 

Aşağıda belirtilen belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.

  • Sanayi Sicil Beyannamesi

Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır.Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır

  • Yıllık İşletme Cetveli

Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. Firmanın bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin gösterildiği formdur. İlk müracaat haricinde, her yıl verilmesi zorunludur.

  • Kapasite Raporu
  • Ticaret Sicil Gazetesi

İşletmenin kuruluşuna ve ünvan değişikliği yapılmış ise değişikliğe havi Ticaret Sicil Gazetesi (veya Esnaf Sanatkarlar Sicil  Gazetesi) nin  fotokopisi,

  • Kira Sözleşmesi

Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya fotokopisi

 

* SANAYİ SİCİL BEYANNAMESİ

* YILLIK İŞLETME CETVELİ